ฝ่ายอำนวยการ

ช่องทางส่งข่าว

บุคลากรฝ่ายอำนวยการ

นางณปภา จันทร์ดวงศรี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวฐิติพร ศรีวัฒนสมบัติ
นางสาวศิริศรีวิรัตน์ พื้นผา
นางสาวศิรินญา สุวรรณชาติ
นางสาวกัญญาณัฐ คำจันทร์
นางสาวหนึ่งฤทัย สีสุข


Scroll to Top

Solverwp- WordPress Theme and Plugin